Västra Sången

Vid grävandet i gamla digitala arkiv httade jag en hel del
gamla inspelningar. Det var verkligen nostalgskt att lyssna och
jag har gjort några av dom tillgängliga här.
Klicka på respektive titel och lyssna!

Hela julspexet 1995
Detta var väl när spexen stod på topp!

Jag tror det är Kristina Kemmlert som läser "bibeltexterna".

Hela julspexet 2009
Nu hade ju AV skiljts ifrån ALI och flyttat till Kungsholmen.
Men vi fick fortfarande ihop ett spex! Per Nylen var nu en
framstående figur. Ombyggnationen av huset blev nu ett av
temana vilket väl framgår av inledningen...

Några spexklassiker från olika inspelningar:

Stanna världen en stund!

Samtalsvisan

Reseräkning blues
Mats gör en framträdande insats!

Var glad i din arbetsmiljö!
Jag vill minnas att Kurt Baneryd, tyvärr ej längre med oss,
skrev denna text.

Några finar sånger inspelade vid vårt 10-årsjubileum
1990 i hörsalen i Västra Skogen:

Musikanter spelen opp!
Faktiskt en riktigt fin körinsats!

2 x 5 (Take five)
På denna och nedanstående låt kom Rolle Eriksson
upp från vaktmästeriet och gjorde fina insatser på
saxofon!

Musik ska byggas utav glädje!

Trevlig lyssning!